Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

13 kwietnia 2017

Garaż i 100 współwłaścicieli

0 79
Garaż we wspólnocie mieszkaniowej jest odrębnym lokalem użytkowym z wydzielonymi miejscami postojowymi dla 120 współwłaścicieli. Zarząd wspólnoty chce wygospodarować część garażu, odgrodzić i urządzić tam magazyn sprzętu ogrodniczego. Jak powinniśmy to przeprowadzić? Uchwała może dotyczyć tylko przeznaczenia środków na adaptację, bo sam garaż nie jest częścią wspólną, tylko odrębną własnością. Czy wspólnota powinna wynająć tę część garażu od ponad 100 współwłaścicieli? Zawarcie takiej umowy jest nierealne – nie ma możliwości, żeby 100 osób się dogadało. Jeden z właścicieli kategorycznie sobie nie życzy magazynu, bo sam w tym miejscu trzyma przyczepę, nie płacąc nic pozostałym właścicielom. Jak rozwiązać ten problem?

Jeżeli garaż został wyodrębniony jako oddzielny lokal i sprzedany na współwłasność, wówczas nie jest on częścią nieruchomości wspólnej, tylko kolejnym lokalem w budynku obok lokali mieszkalnych, należącym do określonych właścicieli. W związku z tym, że nie jest to część nieruchomości wspólnej, wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa zarządzać tym garażem, nie ma prawa ustalać zaliczek na koszty zarządu (koszty utrzymania ponoszą jego właściciele). Tam bowiem, gdzie kończy się nieruchomość wspólna, kończy się władza wspólnoty mieszkaniowej i stanowione przez nią prawo. Decyzje odnośnie garażu podejmują jego właściciele na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym o współwłasności. Do czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli liczona według wielkości udziałów. Wobec braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Do czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (jednomyślność). Współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd.

POLECAMY

Garaż jako odrębna własność

W związku z powyższym warto zauważyć, że w przypadku, gdy garaż stanowi samodzielny lokal mieszkalny, zarząd czy zarządca formalnie nie ma nawet prawa wstępu do garażu bez zgody jego właścicieli. Obowiązują tu te same zasady, co w lokalach mieszkalnych, czyli na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. W żadnym...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy