Brak wyników

Prawo

20 stycznia 2021

Obecność zarządu wspólnoty na przeglądzie technicznym dachu budynku – otwarty dostęp

0 631

Pytanie: Coraz częściej zdarza się, że zarządy wspólnot mieszkaniowych życzą sobie być obecnym podczas przeglądu technicznego dachu na budynkach niskich ale i na budynkach wysokich.  Jakie warunki musiałby ewentualnie spełnić taki zarząd aby mógł uczestniczyć w takim przeglądzie?

Odpowiedź:

REKLAMA

Zgodnie z prawem budowlanym obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, między innymi polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego dachu budynku. W tym celu zarządzający wspólnotą mieszkaniową zlecają wykonanie przeglądu podmiotom z odpowiednimi uprawnieniami.

Nie będę tutaj instruował jakie środki ochrony należy stosować w wypadkach dokonywania takiego przeglądu bo podmiot który takie prace wykonuje zawodowo doskonale zdaje sobie z tego sprawę i zapewne dużo lepiej porusza się w gąszczu obowiązujących przepisów w tym zakresie. Natomiast skupię się na samej sytuacji obecności na dachu osób z zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Ogólnie należy tylko stwierdzić, że przepisy wymagają od podmiotu wykonującego prace na dachu budynku stosowania środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej mających zapobiec wypadkom. Podmiot wykonujący takie przeglądy powinien bowiem doskonale zdawać sobie sprawę z istniejących zagrożeń i w związku z tym dysponować pracownikami odpowiednio przeszkolonymi i wyposażonymi. Środki ochrony indywidualnej dostosowuje się w zależności od rodzaju dachu oraz stosowanych środków ochrony zbiorowej. Stosowanie kombinacji obu tych grup środków ma zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa oraz dopełnienie wymagań przepisów BHP. W związku z poruszanym problemem należy wskazać, że w trakcie prac na dachu obojętnie czy są to prace remo...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy