Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Hotel w budynku a zgoda wspólnoty mieszkaniowej

0 189
Właściciel lokalu decyduje w jaki sposób wykorzystuje swój lokal i nie potrzebuje w tym zakresie zgody wspólnoty mieszkaniowej poza przebudową, która ingeruje w nieruchomość wspólną. Jednak wspólnota nie może nie wyrażać zgody na ingerencję w nieruchomość wspólną argumentując to tym, że nie zgadza się ze sposobem wykorzystania lokalu - wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W przedmiotowej sprawie powód kupił duży lokal w kamienicy i postanowił przebudować go na hotel. W tym celu zlecił wykonanie projektu budowlanego i ubiegał się o otrzymanie pozwolenia na budowę. W związku z obowiązkiem uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na ingerencję w części wspólne budynku zwrócił się do wspólnoty mieszkaniowej o podjęcie stosownej uchwały. Wspólnota mieszkaniowa podjęła w tej materii dwie uchwały, które nie wyrażały zgody na przebudowę lokalu mieszkalnego. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej pismem wyjaśnił, że wspólnota wyraża sprzeciw, by przebudowano lokal mieszkalny tak, aby został on przeznaczony na usługi hotelowe oraz nie chce dopuścić do użytkowania przez wiele osób. Właściciel zaskarżył uchwały do sądu, a sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

POLECAMY

Zgodnie z Art. 22 ust. 3 ustawy o własności lokali za czynność przekraczającą zwykły zarząd, dla której konieczna jest uchwała mieszkańców wspólnoty, uważa się m.in. zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej oraz przebudowę części nieruchomości wspólnej. Zgodnie z powyższym, zgoda wspólnoty mieszkaniowej na przebudowę lokalu powoda jest konieczna jedynie w zakresie, w jakim roboty budowlane prowadzą do ingerencji w części wspólne nieruchomości. Odnosząc się w pierwszej kolejności do uchwały nr 1 stwierdzić trzeba, że wskazane w uchwale zmiany, które miały być przeprowadzone w lokalu nie obejmowały części wspólnych nieruchomości. Zakres projektowanych zmian obejmował: demontaż części istniejących ścianek działowych, wykonanie nowych ścianek działowych, renowację stolarki. Są to zatem prace budowlane, które swoim zasięgiem nie wyjdą poza istnieją...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy