Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Koszt remontu kominów obciąża wspólnotę

0 173
Kanały dymowe, spalinowe i wentylacyjne stanowią część nieruchomości wspólnej, a zatem wspólnotę mieszkaniową obciąża nie tylko ich konserwacja i remont, ale także doprowadzenie ich do lokali, które ich nie mają. Wspólnotę obciąża także zamontowanie wkładu kwasoodpornego w przewodzie spalinowym, gdyż jest konieczną pracą, której celem jest spełnienie przez tę część budynku jego funkcji – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku.

W przedmiotowej wspólnocie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał wykonać roboty doprowadzające budynek do stanu zgodnego z przepisami, zgodnie z protokołem kominiarskim. Wspólnota podjęła uchwałę, w której postanowiła zobowiązać właścicieli do wykonania zaleceń zawartych w protokole kominiarskim. Uchwała została zaskarżona do sądu, a sąd uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Mając na uwadze definicję nieruchomości wspólnej stwierdzić należy, że kominy, w tym przewody kominowe, stanowią część wspólną nieruchomości. Powyższemu wnioskowi nie sprzeciwia się okoliczność, że poszczególne przewody kominowe prowadzą do osobnych lokali. Komin to bez wątpienia część budynku mająca początek u trzonu, a dalej biegnąca przez stropy budynku ponad poszycie dachowe po czapy komina. Jest to konstrukcja, która mieści w sobie kanały dymowe, spalinowe i wentylacyjne, obsługujące wszystkie lokale znajdujące się w budynku. W konsekwencji powyższego uzn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy