Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

12 kwietnia 2017

Kotłownia elementem nieruchomości wspólnej

0 71
Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej niezaliczająca do nieruchomości wspólnej tzw. pomieszczeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku jest zatem sprzeczna z prawem – uznał Sąd Najwyższy.

W przedmiotowej sprawie członek spółdzielni wystąpił z powództwem o uchylenie uchwały zarządu Spółdzielni w sprawie wyodrębnienia lokali. Uchwała ta między innymi pomieszczenia techniczne określała jako przynależne do pomieszczeń użytkowych pozostawionych jako mienie Spółdzielni. Gdy sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego, ten uznał, że co do zasady do lokali samodzielnych (niewyodrębnionych) mogą należeć pomieszczenia przynależne, ale w sprawie niniejszej zagadnienie sprowadza się do oceny charakteru pomieszczeń technicznych z punktu widzenia pojęcia nieruchomości wspólnej. Przepis art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali stanowi, że część wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Z przepisu wynika, że w skład tego pojęcia wchodzi nie tylko grunt, ale także części budynku. Ocena jednak, które części budynku podlegają takiej kwalifikacji może powodować trudności. Ustawa posługuje się kryterium części, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Wyrażona w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy