Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

5 lipca 2019

Nowe zasady najmów komunalnych

0 200
Uchwalony w kwietniu zeszłego roku pakiet nowelizacyjny ustaw związanych z szeroko pojętą polityką mieszkaniową, wprowadził również zmiany w zakresie ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

Warto przypomnieć istotną zmianę prawną, która weszła w życie w odniesieniu do umów najmu lokali komunalnych. Zrezygnowano z podziału mieszkaniowego zasobu na pule lokali socjalnych i lokali komunalnych. W ich miejsce wprowadzono – jak to określa ustawa – najem socjalny, w oderwaniu od konkretnego zaszeregowania, przeznaczony dla osób gorzej sytuowanych.

POLECAMY

Z większą elastycznością gospodarowania gminnym zasobem lokalowym oraz mając na uwadze dużą liczbę osób oczekujących na tego typu lokale, gmina została wyposażona w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy