Brak wyników

Zmiana czynszu od momentu zgłoszenia zmiany właściciela – otwarty dostęp

Porady prawne | 17 maja 2019 |
0 682

Pytanie: Jestem nowym właścicielem lokalu w Spółdzielni mieszkaniowej. Wcześniej były wpisane 3 osoby przez co zaliczki na opłatę wody i odpady komunalne były dużo wyższe niż dla jednej osoby. Czy Spółdzielnia ma obowiązek zmiany czynszu od momentu zgłoszenia zmiany właściciela i wskazania, że zamieszkuje 1 osoba? Od czasu przyjęcia nowego planu gospodarczego? Czy może trzeba odczekać  3-4 miesiące i wyliczą nowy czynsz na podstawie zużycia wody?

Odpowiedź

REKLAMA

Zasady związane z regulowaniem opłat za lokal znajdujący się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej uregulowane zostały przede wszystkim w art. 4 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1465 ze zm.; dalej: „USM”). Tak też, w zależności od taki jaki tytuł przysługuje lokatorowi do lokalu (prawo spółdzielcze, spółdzielcze własnościowe, odrębna własność lokalu + członkostwo lub też nie w spółdzielni), pokryciu podlegają przede wszystkim koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni , które regulowane są w drodze uiszczania opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Przepisy USMW statucie spółdzielni oraz w jej wewnętrznych regulaminach należy zatem szczegółowo określić sposoby i kryteria podziału kosztów. W doktrynie wymienia się przykładowe podstawy rozliczeń, tj. wielkość powierzchni użytkowej lokalu, wielkość działki zabudowanej domem jednorodzinnym, liczba osób zamieszkujących w lokalu, czy też zasada równego rozdziału na lokale lub osoby.

 

Opłaty, których wysokość uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących w danym lokalu ustalane są zaś przez spółdzielnię w oparciu bądź to o posiadane dane (np. akt własności, dane meldunkowe), jak też oświadczenia składane przez samych właścicieli lokali lub osoby uprawn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy