Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

13 kwietnia 2017

Odbiór nieposegregowanych odpadów

0 253
W dużej wspólnocie mieszkaniowej trzech właścicieli chce segregować śmieci. Dwudziestu przeciwnie. Podjęto uchwałę o niewyrażeniu zgody na segregację odpadów komunalnych. Właściciele argumentowali decyzję brakiem miejsca w małych lokalach na przechowywanie worków do segregacji. Właściciele 3 lokali zażądali podstawienia pięciu pojemników do segregacji, aby umożliwić im segregowanie śmieci.

Dzierżawa pojemników jest bezpłatna. Właściciele podjęli uchwałę o braku zgody na ustawienie pojemników na działce wspólnoty, tym samym uniemożliwiając segregację właścicielom trzech lokali. Czy podjęta uchwała jest zgodna z prawem?

POLECAMY

 

Pytając o zgodność z prawem uchwał, trzeba pamiętać o trybie, w jakim może nastąpić stwierdzenie ich niezgodności z prawem. Każda uchwała jest zgodna z prawem – czyli jest prawem obowiązującym we wspólnocie mieszkaniowej – jeżeli nie zostanie zaskarżona. Zarząd, zarządca i poszczególni właściciele lokali mają obowiązek wykonać lub dostosować się do każdej uchwały, która została podjęta przez wspólnotę mieszkaniową. Ocena, czy uchwała jest zgodna z prawem czy nie, może nastąpić tylko na drodze powództwa sądowego i ani zarządca, ani zarząd, ani nikt inny oprócz sądu nie ma uprawnień do stwierdzenia sprzeczności z prawem uchwały właścicieli lokali. Jeżeli właściciel nie zgadza się z uchwałą właścicieli lokali, to zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali powinien zaskarżyć ją do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej tylko w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy