Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

13 kwietnia 2017

Opłaty w spółdzielniach

0 142
W spółdzielniach mieszkaniowych opłaty eksploatacyjne za lokale użytkowe, tak samo jak za mieszkalne, powinny odpowiadać rzeczywistym kosztom ich utrzymania – uznał Sąd Najwyższy.

Bardzo często spółdzielnie mieszkaniowe ustalają dużo wyższe opłaty za lokale użytkowe niż za lokale mieszkalne. W przedmiotowej sprawie opłaty za lokale użytkowe były trzy razy wyższe niż za mieszkalne. Powództwo wytoczyła spółdzielnia, żądając zapłaty zaległych opłat w związku z faktem, że pozwany nie zgadzał się z wysokością opłat i płacił tylko ich część, mimo że uchwały rady nadzorczej nie zaskarżył. Sąd I instancji uwzględnił żądanie spółdzielni. Również Sąd II instancji stanął na takim stanowisku. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, obowiązane są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mieni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy