Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inne

13 kwietnia 2017

Osiedla powołuje gmina

0 106
Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w tym osiedla. Jednostkę taką tworzy Rada Gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, a zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy - wynika z postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

W przedmiotowej sprawie skarżący złożyli skargę na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie wyłonienia rady i zarządu osiedla. Poprzedziło ją skierowane do Rady Miasta wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Składający to wezwanie zażądali uzupełnienia składu rady osiedla do uzyskania liczby 21 członków, zgodnie z ustawą kodeks wyborczy i stosownie do statutu rady osiedla. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uznał, że bezczynność Rady Miasta nie mieści się w katalogu określającym właściwość sądu administracyjnego, a to oznacza, że skarga podlega odrzuceniu.

POLECAMY

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy