Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

13 kwietnia 2017

Partner tej samej płci wstąpi w stosunek najmu

0 94
Osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą w rozumieniu Art. 691 § 1 kodeksu cywilnego jest także osoba tej samej płci - uznał Sąd Najwyższy.

W przedmiotowej sprawie chodziło o najemcę pozostającego w związku homoseksualnym, który wspólnie ze swoim partnerem zajmował mieszkanie komunalne. Po śmierci najemcy gmina odmówiła partnerowi zmarłego prawa do wstąpienia w stosunek najmu. Gmina uznała, że partner homoseksualny nie należy do grona osób wymienionych w Art. 691 kodeksu cywilnego, tj. nie jest „osobą, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”.

POLECAMY

Zdaniem gminy zapis ten dotyczy tylko relacji między osobami przeciwnej płci. Zgodnie z Art. 691 kodeksu cywilnego w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego ws...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy