Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

18 kwietnia 2018

Piwnica częścią nieruchomości wspólnej

0 158
Piwnice we wspólnocie mogą być albo częścią lokalu, albo pomieszczeniem przynależnym, albo należeć do części wspólnych nieruchomości. W przypadku, gdy piwnice stanowią część nieruchomości wspólnej i poszczególni właściciele użytkują je, wspólnota poprzez uchwałę ma prawo zmienić sposób korzystania – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie.

W przedmiotowej sprawie chodziło o uchylenie uchwały wspólnoty dotyczącej zgody na przebudowę nieruchomości wspólnej, w tym piwnicy zajmowanej przez powodów. Sąd wskazał, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażony został pogląd co do rozbudowy jednego z wyodrębnionych lokali, że taka rozbudowa jest możliwa, jeżeli w jej wyniku nie zostaną naruszone zasady wyodrębniania własności poszczególnych lokali (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 r., sygn. akt III CZP 5/86 OSNCP 1987, z. 2–3, poz. 29). W konsekwencji należy przyjąć, iż jeżeli zasady wyodrębnienia własności poszczególnych lokali nie stoją temu na przeszkodzie, dopuszczalne jest, aby na podstawie umowy pomiędzy właścicielami wyodrębnionych lokali w tym samym budynku następowały zmiany w skład...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy