Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Piwnica we wspólnocie mieszkaniowej

0 164
O tym, do którego lokalu przynależy dana piwnica decyduje określenie jej jako pomieszczenia przynależnego w akcie notarialnym ustanowienia odrębnej własności lokalu – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Łomży.

W przedmiotowej sprawie właścicielka lokalu wniosła pozew przeciwko innemu właścicielowi, domagając się wydania jej przez pozwanego zajętej przez niego piwnicy, a Sąd Rejonowy w Łomży nakazał, aby pozwany wydał powódce piwnicę. Sąd ustalił, że powódka wprowadziła się do bloku jako pierwsza. Deweloper, wydając mieszkania, przyjął zasadę przydziału piwnic polegającą na wybraniu piwnicy przez nowego właściciela lokalu w obecności jego asystentki, która następnie nanosiła niebieską farbą na drzwiach piwnicy numer odpowiadający numerowi porządkowemu mieszkania. Do czasu obejmowania piwnic przez mieszkańców pomieszczenia te pozostawały otwarte. Powódka po wprowadzeniu się do mieszkania prowadziła jego prace wykończeniowe i w piwnicy oznaczonej nr 4 składowała potrzebne do tego materiały. Tymczasem właściciel drugiego mieszkania nigdy nie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy