Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

9 grudnia 2020

Problemy z ociepleniem i otynkowaniem budynku – otwarty dostęp

0 96
Pytanie: Inwestor postanowił ocieplić i otynkować budynek, więc zlecił wykonanie projektu przez uprawnionego projektanta. Następnie, w drodze porównania ofert, wybrał firmę budowlaną i podpisał z nią umowę, która na podstawie wymienionego projektu (szczegółowo wykonanego) ociepliła nieruchomość wraz z otynkowaniem. Właściciel wypłacił ok 80%, należnej kwoty, firmie budowlanej - jeszcze przed ukończeniem prac. Oficjalnie do dzisiaj na piśmie nie doszło do obioru robót. Jednak sąd, jak się wydaje uważa, że odbiór prac nastąpił.

Dalsza część pytania:

POLECAMY

W międzyczasie inwestor zauważył, że przy niższych temperaturach i najczęściej w godzinach przedpołudniowych pojawiają się okrągłe plamy na otynkowanej elewacji - w miejscach gdzie były montowane kołki mocujące styropian. Właściciel budynku postanowił nie wypłacać reszty kwoty do momentu naprawy usterki.

Wykonawca złożył pozew do sądu o zapłatę. W toku przesłuchań doszło do powołania biegłego, który, mówiąc w skrócie, stwierdził przed sądem, że ocieplenie jest wykonane zgodnie z projektem. W projekcie też nie stwierdził błędów.

Sąd zaproponował i dał czas, aby strony doszły do porozumienia między sobą - jeśli do takiego porozumienia nie dojdzie to sąd będzie musiał rozstrzygnąć sprawę. Po wstępnych wypowiedziach sądu widać, że jest skłonna przyznać rację wykonawcy gdyż firma budowlana, jak twierdzi biegły, wykonała wszystko zgodnie z projektem.

Pytanie brzmi: czy może dojść w tym przypadku, do takiego wyroku? Pamiętajmy, że  estetyka ocieplenia również jest ważna. Następna kwestia, to czy wykonawca może się usprawiedliwiać, że wykonał wszystko zgodnie z otrzymanym projektem? Zakładamy, że wykonawca powinien sprawdzić projekt i zwrócić uwagę na ewentualne niedociągnięcia, jednak tutaj błędów w pracach nie stwierdzono. Czy właściciel budynku może przegrać tą sprawę?

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności stwierdzić należy, iż twierdzenie inwestora, że do odbioru wykonanych prac rzeczywiście nie doszło (brak podpisania przez strony protokołu odbioru) nie jest prawidłowe. W powyższym zakresie istnieje bowiem bogate orzecznictwo sądowe, które problem ten rozstrzyga dość jednolicie. Przykładowo powołać można wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5.3.1997 r. (II CKN 28/97), w tym wyjaśniono, iż jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. Umownemu obowiązkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada bowiem obowiązek inwestora odebrania tego obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. To, czy wykonawca wykonał związane z obiektem roboty budowlane w sposób zgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej może zaś być co najwyżej przedmiotem sporu. Co do zasady, w orzecznictwie przyjmuje się jednocześnie, iż inwestor może odmówić odbioru robót tylko wtedy, gdy:

  • obiekt budowlany będzie mógł być zakwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej;
  • wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy