Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Przymusowa sprzedaż lokalu

0 198
Przymusowa sprzedaż lokalu na podstawie Art. 16 ustawy o własności lokali to najpoważniejsza sankcja, jaka spotkać może właściciela lokalu. Należy ją więc stosować w ostateczności, gdy inne, łagodniejsze środki nie przyniosą skutku - wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu.

W przedmiotowej sprawie spółdzielnia mieszkaniowa domagała się na podstawie Art. 16 ustawy o własności lokali w zw. z Art. 27 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakazania sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność pozwanego w drodze licytacji na podstawie przepisów k.p.c. o egzekucji z nieruchomości. W uzasadnieniu wskazała, że pozwany zamieszkujący w lokalu wraz z matką zachowuje się niewłaściwie, nie przestrzega podstawowych zasad współżycia społecznego, rażąco i uporczywie narusza porządek domowy i czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym, co skutkowało pozbawieniem go członkostwa.

POLECAMY

Jednak sąd uznał, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. Zgodnie z Art. 16 ustawy o własności lokali, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Powołany przepis znajduje zastosowanie także do spółdzielni mieszkaniowych, w których nastąpiło ustanowienie odrębnej własności lokali - zgodnie z Art. 27 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Z żądaniem występuje zarząd spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości. Przepis Art. 16 ust. 1 u. w. l. jest przepisem drastycznym, rygorystycznym, skutkującym ostrymi sankcjami i daleko idącymi konsekwencjami. Podstawową kwestią przy jego zastosowaniu jest przede wszystkim ustalenie, czy spełnione są przesłanki umożliwiające wytoczenie powództwa, np....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy