Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Remont narusza interes właściciela

0 168
Uchwała w sprawie remontu, która wymaga wykonania prac w lokalu powinna określać z odpowiednim wyprzedzeniem termin oraz okres wykonania prac tak, aby właściciel lokalu miał zapewnioną choćby potencjalną możliwość obecności w lokalu podczas ich prowadzenia.

Powódka wniosła pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej, w którym domagała się uchylenia w całości uchwały w sprawie przeprowadzenia prac -przebudowa ściany wewnętrznej. W uzasadnieniu swojego żądania wskazała, że uchwała narusza interes powódki gdyż przedmiotowa ścianka jest w istocie ścianką oddzielającą jej lokal od lokalu sąsiedniego. Wyburzenie ścianki konieczne do jej przebudowy oznacza możliwość wejścia ekipy budowlanej do całego mieszkania powódki. Powódka przebywa na stałe za granicą i nie uzgodniono z nią wcześniej tej przebudowy.

POLECAMY

Próby polubownego załatwienia sprawy okazały się bezskuteczne. Sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Stosownie do art. 25 ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Naruszenie interesu w rozumieniu tego przepisu stanowi bowiem...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy