Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Rozbudowa miejsc parkingowych

0 181
Rozbudowa miejsc parkingowych przed budynkiem jest możliwa tylko w przypadku, gdy dysponuje się wystarczającym terenem do ich budowy i jeżeli zachowane mogą być wymogi usytuowania miejsc parkingowych przewidziane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Właściciel lokalu wniósł pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę nieruchomości wspólnej w celu powiększenia ilości miejsc postojowych, a Sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Wykonanie uchwały niewątpliwie doprowadzi do naruszenia przepisów, wspólnota nie dysponuje bowiem powierzchnią umożliwiającą budowę dodatkowych miejsc parkingowych z zachowaniem norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

POLECAMY

Powierzchnia, którą dysponuje wspólnota jest zbyt mała na rozplanowanie dodatkowych miejsc, które byłyby usytuowane w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy