Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inne

13 kwietnia 2017

ROZGRANICZENIE BUDYNKU

0 133
Pionowy podział budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste jest dopuszczalny wraz z podziałem gruntu tylko w taki sposób, że linia podziału budynku odpowiada linii podziału działki i przebiega przez istniejącą w całości lub w znacznej części ścianę budynku, dzieląc go na regularne i samodzielne części. Nie jest natomiast możliwy podział budynku, by w skład jednego z nich weszła jakaś część pozioma budynku znajdująca się nad sąsiednią działką. Wynika z wyroku Sądu Najwyższego.

W rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawie chodziło o nieruchomość, która niegdyś była jedną działka, której użytkownikiem wieczystym była jedna osoba, która dokonała jej podziału na dwie działki i dwa budynki, dla których prowadzone są dwie odrębne księgi wieczyste. Na jednej działce znalazła się część hotelowa budynku, a na drugiej część biurowa. Następnie część hotelowa została sprzedana. Osoba, która kupiła część hotelową wykorzystywała też pomieszczenia socjalne związane z hotelową restauracją, znajdujące się na parterze sąsiedniego budynku. Jednak, gdy zmienił się właściciel części biurowej budynku zażądał on ich wydania. W...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy