Brak wyników

Orzeczenia Sądów Rejonowych

13 kwietnia 2017

Samowolne odcięcie dostaw wody do lokalu

0 805
Sąd Rejonowy stwierdził, że ponad wszelką wątpliwość nie jest dopuszczalne samowolne odcięcie dostaw wody do lokalu, a powzięcie takich działań stanowi wyraz naruszenia jego posiadania.

Uznano, że działanie takie należy uznać w pełni za samowolne, o czym świadczy fakt jego całkowitej bezprawności. Podstawą do odcięcia dostaw wody do mieszkania nie może być sam fakt zalegania z płatnościami za lokal. Należy pamiętać, że takich uprawnień nie ma nawet zarządca budynku, spółdzielnia, czy też wspólnota mieszkaniowa. Podobnie nie mogą też zwrócić się do Sądu o zezwolenie na dokonanie odcięcia. Jedynym wyjściem jest wystąpienie z roszczeniem przeciwko lokatorowi o zapłatę zaległych należności wraz z odsetkami, a nawet o eksmisję.

REKLAMA

Zgodnie z obowiązującym prawem, tj. treścią przepisu art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) tylko przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawy wody lub zamknąć przyłącze – i tylko w przypadku tam w ustawie wymienionym. Oznacza to, że dostawę wody może jedynie odciąć lokatorowi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, jeśli ten nie uregulował opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu, w którym dostał upomnienie w związku z zaleganiem z zapłatą. Ponadto o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy