Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

12 kwietnia 2017

Sytuacja prawna balkonów we wspólnotach

0 68
Właściciele lokali korzystają z pominięciem innych osób wyłącznie z balkonu w postaci pewnej przestrzeni wewnętrznej, a więc osoby te muszą zadbać o jej utrzymanie. Balkon jest jednak również elementem konstrukcyjnym budynku i w tej części stanowi część nieruchomości wspólnej, więc za remonty balkonu jako elementu konstrukcyjnego odpowiada wspólnota mieszkaniowa – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

W przedmiotowej sprawie wspólnota podjęła uchwałę nakładającą na wszystkich właścicieli obowiązek sfinansowania remontów balkonów. Uchwała została jednak zaskarżona do sądu, a Sąd I instancji uchylił uchwałę, gdyż uznał, że balkony przynależą do poszczególnych lokali i koszty związane z ich utrzymaniem ponoszą właściciele. Gdy sprawa trafiła na wokandę Sądu Apelacyjnego, skierował on pytanie do Sądu Najwyższego. Jak podkreślił Sąd Najwyższy, budynek, w którym znajdują się wyodrębnione lokale, składa się z samodzielnych lokali mieszkalnych oraz elementów budynku, które...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy