Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

26 lutego 2018

Zarządca, któremu zarząd powierzono, a umowa o zarządzanie

0 281
W przypadku powierzenia zarządu podpisanie umowy o zarządzanie jest zbyteczne, a powierzenie zarządu w pierwszej umowie o ustanowienie odrębnej własności lokali wiąże także kolejnych nabywców lokali w budynku – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie.

W przedmiotowej sprawie w akcie notarialnym ustanowiono odrębną własność lokalu mieszkalnego, a następnie sprzedano wyodrębniony lokal wraz z prawami z nim związanymi najemcy tego lokalu. Przyjęto, że zarząd nieruchomością wspólną sprawowany będzie przez zarządcę do czasu zbycia wszystkich lokali. Po zawarciu umowy sprzedaży lokalu nowemu właścicielowi przedstawiono propozycję zawarcia umowy o zarządzanie, jednak odmówił on jej zawarcia. Zarządca wystawiał jednak faktury za zarządzanie nieruchomością, ale nowy właściciel ich nie płacił. Sąd Rejonowy przypomniał, że zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności. Nie oznacza to jednak, że art. 19 wyłącza stosowanie przepisów całej ustawy o własności lokali. Na podstawie art. 18 ust. l-3 ustawy o własności lokali właściciele lokali w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego mogą określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaściciel...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy