Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

6 lipca 2017

Zarządzanie współwłasnością

0 118
Zarządzam tylko budynkami przedwojennymi (kamienice), w których najczęściej nie ma zniesionej współwłasności. Często także nie ma ujawnionych wszystkich współwłaścicieli lub nie są przeprowadzone sprawy spadkowe nawet do kilku pokoleń wstecz. Moje pytanie brzmi jak przeprowadzać zebrania i przede wszystkim głosowanie współwłaścicieli?

Co w przypadku, gdy nie ma na zebraniu wszystkich współwłaścicieli, część jest nieujawniona lub nie ma swoich spadkobierców? Nie ukrywam, że decyzje podjęte na zebraniach współwłaścicieli są kluczowe dla mnie jako zarządcy. Chciałbym mieć pewność, kiedy dana decyzja współwłaścicieli jest prawomocna, aby mi nie zarzucono, że wykonuje bezprawnie podjęte przez nich decyzje.

POLECAMY

Przy zarządzie ustawowym przedmiotem współwłasności podstawowe znaczenie ma podział czynności dotyczących rzeczy wspólnej na czynności zwykłego zarządu oraz na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Zgodnie z art. 199 k.c. do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, w przeciwnym razie współwłaściciele, których udziały wynoszą, co najmniej połowę mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzekając w danej sprawie będzie miał na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Co do zasady współwłaściciele nie podejmują uchwał analogicznych do tych, z jakimi mamy do czynienia w przypadku wspólnot mieszkaniowych, choć – co warte podkreślenia – nie istnieją żadne przeszkody, aby ich decyzje podejmowane były w tej właśnie formie.

Nie ulega wątpliwości, że zarządzanie nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym przysparzać będzie zarządcy wielu kłopotów zwłaszcza w zakresie dotyczącym uzyskania zgody na wykonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (np. zgoda na zawarcie umowy z wykonawcami usług, ustalenie wysokości zaliczek/opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej, itp).

W praktyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy