Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zgłoszenie wady do dewelopera w celu żądania jej usunięcia

Porady prawne | 17 maja 2019 |
0 77

Pytanie: Jestem Administratorem Wspólnoty Mieszkaniowej. Jeden z właścicieli zgłosił nam pleśń w lokalu wiec chcemy zgłosić to do dewelopera do usunięcia z tytułu rękojmi. Jednak właściciel lokalu chce żebyśmy to my w jego imieniu zażądali rekompensaty od dewelopera, ponieważ skraplająca się woda spowodowała straty w lokalu np. wybrzuszenie paneli. Czy my jako Administratorzy możemy tylko zgłosić te wadę do dewelopera i żądać usunięcia? Czy możemy również wysuwać jakiekolwiek roszczenia poza usunięciem wady w imieniu właściciela lokalu? Czy to my powinniśmy zająć się ta sprawą? Czy kwestia rekompensaty to sprawa do załatwienia wyłącznie pomiędzy właścicielem lokalu a deweloperem?

Odpowiedź:   Rękojmia za wady fizyczne polega na tym, że sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Instytucja rękojmi za wady rzeczy ma na celu zagwarantowanie lepszej niż na podstawie przepisów ogólnej części prawa zobowiązań, ochrony interesów kupującego. Odpowiedzialność ta ma bowiem charakter niezależny od winy i zależy tylko od wystąpienia wady. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie pięciu lat, licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana. W związku z tym, że nieruchomość wspólna objęta jest współwłasnością ułamkową właścicieli mieszkań przyjmuje się, że została wydana wraz z wydaniem lokali. Zatem terminy dochodzenia roszczeń będą różne dla poszczególnych właścicieli. Warto również podkreślić, że do dochodzenia roszczeń jest uprawniony jedynie pierwszy nabywca gdyż to on jest stroną umowy z deweloperem. Dlatego też kupujący na rynku wtórnym nie ma uprawnień do występowania przeciwko deweloperowi. Kolejny nabywca może uzyskać uprawnienie do dochodzenia roszczeń jedynie w sytuacji, gdy w umowie zawartej ze zbywcą dokonano przeniesienia tych uprawnień.

POLECAMY

We wspólnocie rękojmia będzie dotyczyć dwóch odrębnych nieruchomości. Wady mogą bowiem dotyczyć poszczególnych lokali i to sprawa pomiędzy deweloperem, a kupującym. Wady mogą do...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy