Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

13 kwietnia 2017

Zniesienie współwłasności poprzez wyodrębnienie lokali

0 1188
Dopuszczalne jest zniesienie współwłasności na mocy orzeczenia sądowego przez ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku zarówno na gruncie stanowiącym współwłasność, jak i na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego postanowieniem zwykłego składu wynikło w sprawie z wniosku Gminy o zniesienie współwłasności nieruchomości budynkowej poprzez wyodrębnienie samodzielnych lokali. Sądy obu instancji nie uwzględniły tego wniosku, Sąd Najwyższy uznał, że sama dopuszczalność ustanowienia odrębnej własności lokali przez sąd w drodze orzeczenia znoszącego współwłasność nie powinna budzić wątpliwości. Oczywiście dopuszczalne jest również zniesienie współwłasności prawa użytkowania wieczystego, gdyż w drodze analogii znajdują tu zastosowanie przepisy dotyczące zniesienia współwłasności. W sytuacji, gdy budynek będący przedmiotem współwłasności jest przedmiotem odrębnej własności, to zniesienie współwłasności budynku jest możliwe tylko z jednoczesnym zniesieniem wspólności prawa użytkowania wieczystego. Przysługująca użytkownikowi wieczystemu własność budynku posadowionego na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym. Oznacza to, że w tej sytuacji prawem głównym (wbrew regule wyrażonej w art. 50 k.c.) jest prawo użytkowania wieczystego, a prawo własności budynku jest prawem związanym i podrzędnym. W konsekwencji nie jest możliwe rozporządzenie prawem użytkowania wieczyste...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy