Porady prawne

Dźwigi osobowe, zwane przez większość użytkowników windami, to urządzenia powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym w budynkach o wysokości powyżej czterech kondygnacji. Obsługują także komunikację w budynkach takich jak obiekty służby zdrowia, wysokie biurowce, hotele itp. Zapewniają swobodę poruszania się po budynkach – umożliwiają transport osób i przedmiotów. Opracowanie to ma na celu przedstawienie w skrócie najważniejszych aspektów prawnych związanych z budową, eksploatacją i modernizacją dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych. Tego rodzaju wskazówki mogą okazać się przydatne dla podmiotów odpowiedzialnych za obiekty budowlane, w których użytkowane są te urządzenia techniczne..

Czytaj całość

Sytuacja przedstawia się następująco : we wspólnocie mieszkaniowej występuje niezgodność w powierzchni wykazanej w aktach notarialnych i księgach wieczystych wraz z błędami w udziałach. Jednocześnie zaznaczamy, że niezgodności wynikają z błędów powstałych przy sprzedaży lokali przez gminę oraz braku jakiejkolwiek inwentaryzacji. Czy wspólnota może na tej podstawie dokonać inwentaryzacji nieruchomości z pomiarami, a co za tym idzie jednoczesnym wyprostowaniem powierzchni i udziałów w nieruchomości - obciążając całym kosztem (inwentaryzacja + koszty zmiany w księgach wieczystych itd.) pierwszego właściciela czyli gminę? Lub Czy wspólnota powinna dokonać odtworzenia dokumentacji technicznej przy jednoczesnym wyprostowaniu w/w błędów i obciążyć wszystkimi kosztami gminę jako pierwszego właściciela, który nadal posiada udziały w nieruchomości?.

Czytaj całość

Jednym z dobrze zidentyfikowanych problemów społecznych współczesnej Polski jest niedobór lokali mieszkalnych. Istotną rolę przywiązuje się też do ochrony gruntów rolnych oraz efektywnego gospodarowania gruntami Skarbu Państwa. Od lat trwa również debata nad stanem polityki i uregulowań planowania przestrzennego. Niewątpliwie można stwierdzić, że prawo lokalowe oraz prawo nieruchomości zajmują istotną rolę w zakresie prawodawstwa. Obserwując debatę publiczną można zauważyć pojawiające się kilka razy do roku pomysły nowych regulacji. Ostatnim takim projektem jest na przykład tak zwana specustawa mieszkaniowa. Wiele projektów dotyczy jednak zmian przepisów już istniejących. Nie zawsze wprowadzając innowacje, równie często zmiany mają na celu korektę nieprawidłowości w funkcjonowaniu aktualnych, czasem względnie nowych przepisów. Podobnie jak na początku roku, warto prześledzić, jakie zmiany w zakresie prawa mieszkaniowego i prawa nieruchomości weszły w życie, nad jakimi nowymi zmianami się pracuje lub o projektach jakich nowych zmian prowadzi się aktualnie dyskusje..

Czytaj całość

Art. 29 ustawy o własności lokali mówi o sporządzeniu dokumentacji technicznej przez wspólnotę w przypadku, gdy jej nie posiada oraz o obciążeniu kosztami do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu - dotychczasowego właściciela nieruchomości. Pytanie : co się kryje pod pojęciem dokumentacji technicznej, skoro wspólnota nie posiada takowej (tylko książkę obiektu) i czy do dokumentacji technicznej wlicza się inwentaryzację nieruchomości z pomiarami lokali i pomieszczeń przynależnych..

Czytaj całość

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp