Porady prawne

Art. 23 ust. 3 ustawy o własności lokali informuje, że o treści uchwały, które zostały podjęte z udziałem głosów zbieranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie. Czy w związku z tym należy rozumieć, że jeżeli uchwała została przegłosowana przez ponad 50% udziałowców (bez potrzeby zbierania głosów w trybie indywidualnego zbierania głosów), to jej treść nie musi być dostarczona właścicielom lokali (ani tym, którzy uczestniczyli w zebraniu, ani tym, co w nim nie uczestniczyli)?.

Czytaj całość

W budynku małej wspólnoty gmina miała jeden lokal, który został wykupiony w 2017 roku przez dotychczasowego lokatora, który od momentu wykupu nie opłaca zaliczek na fundusz w pełnej wysokości, tj. 2,80 zł/m2, ale według własnego uznania 1,00 zł/m2. (taka stawka obowiązywała przed remontem dachu). Złożyliśmy pozew o wydanie nakazu zapłaty, lokator się odwołuje i żąda uchwał wspólnoty z lat ubiegłych aż do 2009 roku, gdy wspólnota zaciągała kredyt na remont dachu, i chce podważać właściwość powyższych uchwał. Moim zdaniem, lokator może podważać uchwały i postanowienia wspólnoty dopiero od momentu wykupu lokalu na własność. Za okres, gdy był lokatorem lokalu należącego do gminy, jedynie ona mogłaby interweniować w sprawy wspólnoty. Czy sąd na wniosek tego lokatora może zajmować stanowisko w sprawie uchwał wspólnoty z 2009 roku?.

Czytaj całość

Urząd miasta jako zarządca drogi gminnej (osiedlowej) zamontował na terenie naszej wspólnoty lustro, na wniosek mieszkańców sąsiedniego bloku, w celu poprawy bezpieczeństwa przy wyjeździe z parkingu. Czynności te zostały wykonane bez wiedzy i zgody naszej wspólnoty. Czy zarządca drogi miał do tego prawo? Czy dopełnił wszystkich formalności?.

Czytaj całość

Kilka lat temu na wyodrębnionych działkach pod dwoma budynkami wielorodzinnymi dokonano przekształcenia prawa własności gruntu. Uczestniczyło w tym 50 właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielnia w imieniu 30 właścicieli spółdzielczych – własnościowych. Wszyscy ponieśli wówczas koszty sporządzenia aktów notarialnych. Niestety, bez podziału pozostała trzecia działka, niezabudowana, okalająca dwa bloki (teren zielony), stanowiąca własność spółdzielni. W związku z postępującym procesem zmierzającym do likwidacji spółdzielni obecnie jest wola większości, by ją podzielić na wszystkich 80 właścicieli, w sposób zapewniający wspólne użytkowanie i utrzymanie tego terenu. Czy w wyniku takiej operacji konieczne będzie sporządzenie dodatkowych kilkudziesięciu aktów notarialnych i innych opłat z tym związanych? Czy jest bardziej ekonomiczny sposób na dokonanie takiej operacji?.

Czytaj całość

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

  • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
  • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
  • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
  • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
  • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp