Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

13 kwietnia 2017

Elementy przeznaczone do użytku wszystkich właścicieli

0 81
Część wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dotyczy to też tych elementów, które są przeznaczone do użytku wszystkich właścicieli, co znalazło odzwierciedlenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1998 r., I CKN 903/97 (OSNC z 9/1999 r., poz. 113) stwierdzając, że „współwłasnością właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właściciela nieruchomości objęte są tylko te części budynku i inne urządzenia, które nie są odrębnymi lokalami (mieszkalnymi lub użytkowymi) należącymi do właścicieli wyodrębnionych lokali i dotychczasowego właściciela nieruchomości i które nie służą wyłącznie do użytku tych właścicieli ze względu na należące do nich lokale”.

Częściami nieruchomości wspólnej będą, więc elementy o zróżnicowanym stopniu związania z wyodrębnionymi lokalami. Bezsprzecznie częścią wspólną będą klatka schodowa, ściany zewnętrzne czy dach. oraz pomieszczenia gospodarcze o specjalnym przeznaczeniu (pralnie, suszarnie, wózkownie), a więc pomieszczenia w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy