Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Formalne odwołanie zarządu wspólnoty

0 175
Spór przed Sądem dotyczył formalnego odwołania zarządu wspólnoty. W uzasadnieniu wyroku skład orzekający stwierdził, że przepisy ustawy o własności lokali nie wprowadzają wymogu stosowania procedury wcześniejszego zawiadamiania właścicieli o zamiarze odwołania członków zarządu wspólnoty. Zgodnie z Art. 20 ust. 2 ustawy „ zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani”.

Oznacza to, że członkowie zarządu mogą być w każdej chwili odwołani bez podawania przyczyny takiego odwołania, co z kolei świadczy też o tym, że taka decyzja może zostać podjęta ad hoc, na każdym zebraniu wspólnoty. Zdaniem Sądu: „Przepis ten nie wprowadza konieczności rozsyłania zawiadomień informujących o tym,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy