Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

13 kwietnia 2017

Kontynuacja obrad w innym (późniejszym) dniu

0 162
Zgodnie z obowiązującym prawem, zebranie właścicieli lokali, zwołane na określony dzień, może podjąć uchwałę o kontynuacji obrad w innym (późniejszym) dniu, mimo braku stosownej regulacji w ustawie o własności lokali.

Przeniesienie przez zebranie właścicieli lokali posiedzenia na inny dzień będzie też traktowane jako zwołanie nowego zebrania. Natomiast samego porządku obrad zebrania właścicieli lokali dotyczy jedynie art. 32 ust. 2 zdanie pierwsze u.w.l., według którego w zawiadomieniu o zebraniu właścicieli należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. Nie ma odzwierciedlenia w przepisach twierdzenie, iż walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określony...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy