Brak wyników

Inne

13 kwietnia 2017

Korzystanie z nieruchomości bez wiedzy i zgody jej właściciela

0 523
W rozpoznawanej sprawie Sąd rozstrzygał w sporze, który sprowadzał się do wykładni powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przedmiocie opodatkowania tym podatkiem odszkodowania, wynagrodzenia uzyskanego na podstawie art. 225 k.c. za bezumowne korzystanie z nieruchomości w warunkach szczegółowo i wariantowo opisanych we wniosku.

Sąd uznał, iż cyt.: „Kwestie odszkodowania za bezumowne korzystanie unormowane są w art. 224‑225 k.c. Zgodnie z treścią art. 224 § 2 i 225 k.c. zarówno powstanie roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, jak i jego wysokość, nie zależą od tego, czy właściciel nieruchomości w rzeczywistości poniósł jakiś uszczerbek, a posiadacz uzyskał jakąś korzyść. O wysokości należnego właścicielowi wynagrodzenia decydują stawki rynkowe za korzystanie z danego rodzaju rzeczy i czas posiadania rzeczy przez adresata roszczenia, chodzi więc o wynagrodzenie, które przysługiwałoby w razie istnienia stosunku prawnego (w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy