Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Montaż urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na klatce schodowej

0 515
Jednakże orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednoznaczne. W tym miejscu można przytoczyć wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy. Pozew wniesiono w sprawie montażu kamery na drzwiach prowadzących z klatki schodowej do lokalu mieszkalnego powódki.

Skarżąca żądała także, aby zaniechano montażu jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na klatce schodowej tego budynku bądź też atrap takich urządzeń. Sąd uznał, że współwłasność jest prawem zespolonym, składającym się z udziału poszczególnych współwłaścicieli, z których każdy jest uprawniony do posiadania, korzystania z rzeczy i rozporządzania rzeczą oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Podkreślono, że prawo współwłaścicieli staje się zarazem obowiązkiem poszanowania takiego samego prawa pozostałych współwłaścicieli.

REKLAMA

Skład orzekający stwierdził, cyt.: „Skoro w niniejszej sprawie współwłaściciele klatki schodowej w przedmiotowym budynku nie złożyli zgodnego oświadczenia woli stanowiącego wiążącą regulację korzystania z tej klatki przy zainstalowanych kamerach wideo, to brak takiej umowy zawartej przez wszystkich współwłaścicieli oznacza konieczność stosowania reguł ustawowych wskazanych w wyżej przytoczonym Art. 206 k.c., to znaczy konieczność korzystania przez pozwanych ze wspólnej kl...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy