Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

13 kwietnia 2017

Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej

0 181
Orzecznictwo sądowe jasno formułuje stwierdzenie, iż obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej w braku odmiennej umowy obciąża właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości władnącej z mocy Art. 289 § 1 kodeksu cywilnego. Regulacja ta odnosi się wyłącznie do urządzeń, przez co rozumie się efekt działalności człowieka uzewnętrzniony w trwałej postaci, a zatem w tym przypadku sieci wodociągowe i kanalizacyjne wbudowane w grunt czy też wykonaną nawierzchnię drogi.

Zakres tego obowiązku ma swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym w wyroku z dnia 15 czerwca 2010 roku stwierdzającym, że cyt.: „Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności drogi koniecznej w braku odmiennej umowy obejmuje swoim zakresem zarówno obowiązek wybudowania...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy