Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

13 kwietnia 2017

Odpowiedzialność w Internecie

0 148
Sąd Najwyższy uznał, iż w przypadku Internetu mamy do czynienia ze skrajną nierównością stron.

Cyt.: „Pokrzywdzony, niezależnie od tego czy dotknięty został zniesławieniem czy zniewagą, stoi w obliczu anonimowego dla niego sprawcy przestępstwa. Masowość Internetu, jego zasięg działania – powoduje, że ma on charakter wyjątkowy na tle innych środków społecznego przekazu. Krąg odbiorców zniesławiającej bądź znieważającej informacji jest niezwykle szeroki. Próba obrony przed zniesławiającymi lub znieważającymi treściami jest praktycznie niemożliwa, a ustalenie sprawcy właściwie niewykonalne. Istnieje możliwość przez ustalenie numeru IP zidentyfikowania właściciela konkretnego komputera, z którego nadano treści zniesławiające lub znieważające. Nie sposób natomiast wskazać, kto posługiwał się komputerem, jeśli w tym zakresie nie zostanie zebrany odpowiedni materiał dowodowy, a właściciel nie wskaże oso...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy