Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inne

13 kwietnia 2017

Odsetki z bankowych lokat terminowych

0 244
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kapitał będący źródłem dochodów z lokat bankowych zawsze pochodzi z dochodów już wcześniej opodatkowanych, bez względu na ich źródło pochodzenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali właściciele lokali obowiązani są uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy na pokrycie kosztów zarządu uiszczać zaliczki w formie bieżących opłat. Natomiast dochody wspólnoty mieszkaniowej, stanowiące nadwyżkę tych opłat nad kosztami zarządu, wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.

POLECAMY

W art. 17 ust. 1e ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przewidziano, że zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1 art. 17 ww. ustawy stosuje się również w przypadku lokowania dochodów przez nabycie obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych oraz jednostek uczestnic...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy