Brak wyników

Inne

13 kwietnia 2017

Odsetki z bankowych lokat terminowych

0 357
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kapitał będący źródłem dochodów z lokat bankowych zawsze pochodzi z dochodów już wcześniej opodatkowanych, bez względu na ich źródło pochodzenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali właściciele lokali obowiązani są uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy na pokrycie kosztów zarządu uiszczać zaliczki w formie bieżących opłat. Natomiast dochody wspólnoty mieszkaniowej, stanowiące nadwyżkę tych opłat nad kosztami zarządu, wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.

REKLAMA

W art. 17 ust. 1e ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przewidziano, że zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1 art. 17 ww. ustawy stosuje się również w przypadku lokowania dochodów przez nabycie obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, papierów wartościowych lub niebędących papierami wart...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy