Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inne

13 kwietnia 2017

Przebudowa części wspólnej

0 147
Dokonując robót budowlanych związanych z przebudową części wspólnej tak, aby można było ją wynająć, należy pamiętać, że taki zabieg może wymagać dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

W przeciwnym wypadku inwestor popełni samowolę budowlaną, a w razie kontroli organu nadzoru budowlanego będzie wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia legalizacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy rozważył sytuację, w której z korytarza wydzielono część przyłączając ją do lokalu mieszkalnego:

POLECAMY

„Skarżący bowiem, stawiając sporną ściankę na spoczniku pierwszego piętra, wydzielili część wspólnego korytarza, stanowiącego przedmiot użytkowania wszystkich współwłaścicieli budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. (...), umożliwiającego im przejście na strych budynku i włączyli tą część do lokalu mieszkalnego nr (...), stanowiącego wyłączny przedmiot użytkowania skarżących. Działanie skarżących zmieniło więc pierwotne przeznaczenie wspólnego korytarza i spowodowało przeznaczenie go do innego rodzaju użytkowania, tj. korytarz służący wszystkim mieszkańcom budyn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy