Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

20 stycznia 2021

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę

0 1178

Przepis Art. 691 k.c. wyraźnie ogranicza krąg osób, które mogą wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy. Nie funkcjonuje pojęcie ,,osoby bliskiej najemcy”, które obejmowało także osoby pozostające z najemcą w faktycznym pożyciu w rozumieniu potocznym; wystarczyło, aby osoba bliska stale zamieszkiwała z najemcą i łączyły ją z nim więzy uczuciowe i gospodarcze.

Natomiast określenie ,,pozostawanie we wspólnym pożyciu” było rozumiane jednolicie jako pożycie małżeńskie. Tym samym użycie w Art. 691 § 1 k.c. określenia ,,osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą” nie powinno być rozumiane w taki sposób, że obejmuje każdą osobę pozostającą z najemcą we wspólnocie domowej, duchowej i gospodarczej. Takie podejście ma swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym.

REKLAMA

Taka wykładnia przepisów Kodeksu cywilnego oznacza, że osoby, które pozostają w faktycznym pożyciu z najemcą, jeżeli nie jest to pożycie takie jak w małżeństwie, muszą się liczyć z tym, że po jego śmierci nie wstąpią w stosunek najmu, cyt.: „O tym, zgodnie z wolą ustawodawcy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy